OM

LLB Expo, den största nordiska mötesplatsen för professionellt ljud, ljus, bild och AV-teknik, hålls vart annat år och attraherar mer än 3000 proffsbesökare från hela norden. Förutom en riktigt häftig utställning lockar mässans högintressanta och aktuella seminarieprogram många besökare. 

Mässan arrangeras av branschföreningen Ljud, Ljus och Bild för professionellt bruk, LLB tillsammans med mässarrangören BraMässor Sverige AB.  

Hälsningar/Best regards
Mats Holme                                                                    Peter Näsman                
LLB Föreningen                                                              BraMässor                                       
mats.holme@branschkansliet.se                               peter.nasman@bramassor.se
+46 76 547 48 20                                                           +46 70 965 56 09