Press


Vill du veta mer?

Vill du veta mer om LLB Expo? Kontakta oss gärna för vidare information!

Peter Näsman, Projektledare
peter.nasman@bramassor.se
+46 (0)70 965 56 09

Pressackrediteringen »

Pressackrediteringen går genom Stockholmsmässan och man hittar information och länken på http://www.stockholmsmassan.se/press/vara-presstjanster.
Alla måste ackreditera sig personligen, fylla i ett formulär och får sedan en puk-kod som de kommer in med.