loading   Laddar sida...

LLB certifierar Ljud, Ljus och Bildinstallatörer

Alla som upplever en yrkesstolthet inom en bransch med specialkunskaper inser värdet av att kunna verifiera sin kompetens.

LLB har nu tagit fram på certifiering för Ljud, Ljus och Bild och det finns nu ett antal frågor i en frågebank som slumpas fram till ett individuellt prov. Provet beräknas ta ca 90 minuter att genomföra. Tills vidare arrangeras enbart provtillfällen med fysisk närvaro, dvs proven kan ej utföras på distans.

Detta prov rör alla i branschen som kommer i kontakt med den här tekniken, från installatörer, säljare och konsulter till dig som behöver kunna felsöka och sköta utrustning på plats. Du kommer att kunna visa att du har de teoretiska kunskaper som är en grund för att du kommer att klara av att leverera en bra installation av Ljud, Ljus eller Bild i ett konferensrum av alla storlekar och mindre scener, skolor och teatrar.

Dessa teoretiska kunskaper måste kompletteras med praktisk förmåga. En LLB certifiering är ett bevis för att det finns en grundläggande kunskap. Därutöver kan det finnas krav på erfarenhet, skicklighet, konstnärlighet som var och en får bedöma.

En LLB certifiering har som mål att du som upphandlar utrustning och tjänster har att göra med någon som har verifierade kunskaper inom området som garanterar en installation och utrustning som är klanderfri enligt alla riktlinjer och erfarenheter som ligger till grund för en optimal användbarhet och säkerhet.

Kraven och frågorna har tagits fram av tre ledande branschspecialister; Per Sjösten för Ljud, Ulf Sandström för Ljus och Benny Norling för Bild. När du klarat certifieringsprovet kommer du att få ett diplom och en personlig elektronisk stämpel som du kan använda i dina mail, offerter m m. Certifieringen kommer att gälla i 5 år och samtliga certifierade kommer att publiceras på LLB:s hemsida och i andra sammanhang.

Certifieringen kostar 2.990 kronor (ex. moms) per certifieringsområde, där du som är anställd i ett LLB anslutet företag får 30 % rabatt. Faktura sändes ut efter genomfört prov till företaget som anmält person att utföra testet.
Kostnad för eventuellt omprov är 700:- (ex. moms) per provtillfälle. Även på denna kostnad får du som anställd i ett LLB anslutet företag 30% rabatt. Omprovet kan göras redan vid nästkommande certifieringstillfälle, dock ska omprovet göras senast inom ett år från första provtillfället. Max tre omprov kan göras.

För att registrera dig till certifieringen går du in på länken https://llb.palms.academy/login
Du behöver där skapa dig ett konto för att komma vidare. Därefter kan du välja certifieringstillfälle och vilken av certifieringarna Ljud, Ljus eller Bild som du vill göra. Observera att du bara kan anmäla dig till ett certifieringsområde i taget. Som provtagare behöver du ta med en egen laptop till provtillfället.
 
 
Provtillfällen i Stockholm:
Mer info kommer inom kort!

Plats: Mer info kommer inom kort!

Praktisk information:
Du väljer även där certifieringstillfälle och vilken av certifieringarna Ljud, Ljus eller Bild som du vill göra. Observera att du bara kan anmäla dig till ett certifieringsområde i taget.

Vid frågor kontakta: llb@branschkansliet.se

VÄLKOMMEN!

SNABBFAKTA

Ljud Ljus Bild Mässan 

24-26 april, 2018
Stockholmsmässan, Stockholm

Öppettider: 10:00 - 18:00

 BESÖKARREGISTRERING
ANMÄL DIG SOM UTSTÄLLARE HÄR! 
Arrangörer
 

 

 
Partners
 

Partnerprojekt


 
Följ oss på Facebook!